Zastrzeżenia i odpowiedzialność

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu. Inwestowanie na rynku terminowym związane jest z ryzykiem znaczących strat. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków, dlatego w decyzjach inwestycyjnych należy uwzględniać własną sytuację finansową. Historyczne wyniki nie są wystarczającą przesłanką do przewidywań przyszłych wyników.

Rekomendacje prezentowane w serwisie, zarówno generowane automatycznie przez programy komputerowe, jak i zalecenia osób fizycznych są bezpłatne i w związku z tym zgodne z art. 39 ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi". [...]

Przez doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi rozumie się odpłatne udzielanie pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych albo powstrzymanie się od zawarcia transakcji dotyczącej tych papierów [...] nie mogą być traktowane jako wskazane wyżej doradztwo. Informacje zamieszczane w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mają one charakter wyłącznie informacyjny.

Serwis inwestycjealternatywne.pl nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do użytkownika serwisu.

Serwis inwestycjealternatywne.pl nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach serwisu inwestycjealternatywne.pl transakcji każdy użytkownik serwisu powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach serwisu inwestycjealternatywne.pl określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji, konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

Użytkownik serwisu inwestycjealternatywne.pl powinien również w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć ryzyko inwestycyjne związane z opisywanym na łamach serwisu inwestycjealternatywne.pl instrumentu.

Serwis inwestycjealternatywne.pl nie świadczy usług doradztwa podatkowego i księgowego, dlatego żadna z informacji zamieszczonych w serwisie inwestycjealternatywne.pl nie jest poradą w tym zakresie.

Serwis inwestycjealternatywne.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść użytkownik serwisu w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji. Wszystkie treści publikowane na łamach serwisu inwestycjealternatywne.pl treść stanowią własność serwisu. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody serwisu.www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes