Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane serwisowi inwestycjealternatywne.pl oraz teksty przekazane do publikacji na łamach serwisu InwestycjeAlternatywne.pl traktowane są całkowicie poufnie.

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem formularza, poczty elektronicznej, faxu, listu, itp są wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zlecenia wynikającego ze współpracy serwisu InwestycjeAlternatywne.pl z danym podmiotem, na podstawie odrębnych umów i nie będą używane w celach reklamowych, marketingowych, itp.

Dane te nie są, jak również nie będą w przyszłości odsprzedawane lub przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem akcjonariuszy i podmiotów rozporządzających prawami do serisu InwestycjeAlternatywne.pl.

Wszelkie informacje o Współpracownikach serwisu InwestycjeAlternatywne.pl oraz teksty artykułów są przechowywane z zachowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

W celach kontaktu z serwisem i kontroli własnych danych osobowych prosimy o kontakt na adres wspolpraca@inwestycjealterntywne.pl.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes