Szkolenie prowadzi ...

Tomasz Dacewicz

Z rynkiem kapitałowym związany od 1993 r. Obecnie jest głównym specjalistą ds. ryzyka rynkowego w Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Wcześniej pracował jako analityk w Centralnym Domu Maklerskim Banku Pekao SA, a następnie, przez siedem lat, jako zarządzający funduszami w ING Investment Management SA. Posiada certyfikat Financial Risk Manager.

Opcje egzotyczne i instrumenty strukturyzowane

Szkolenie jednodniowe, specjalistyczne, intensywne. Wcześniejsza znajomość tej tematyki nie jest wymagana.


Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Tematyka szkolenia:

 • Wprowadzenie do niestandardowych instrumentów pochodnych – opcji egzotycznych
 • Zasady działania opcji, profile wypłaty, metody wyceny
 • Wbudowane instrumenty pochodne
 • Analiza przykładowych instrumentów strukturyzowanych

Główne cele:

Program umożliwia słuchaczom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zaawansowanych instrumentów pochodnych, jakimi są opcje i swapy egzotyczne. Szkolenie kładzie nacisk na zastosowanie, wycenę oraz charakterystykę ryzyk związanych z opcjami. Kurs przedstawia popularne instrumenty strukturyzowane, zasady ich konstrukcji, analizy oraz zastosowanie.

Szkolenie przeznaczone dla:

 • Dyrektorów inwestycyjnych
 • Sprzedawcy instrumentów pochodnych
 • Analityków rynków finansowych i kapitałowych
 • Osoby odpowiadające za budowę strategii opcyjnych i produktów strukturyzowanych
 • Pracowników działów finansowych
 • Menadżerów działów finansowych, zarządzania ryzykiem
 • Pracowników domów maklerskich funduszy inwestycyjnych
 • Prywatnych inwestorów giełdowych
 • Doradców finansowych
 • Wszystkich osób świadomie kreujących swoją przyszłość w obszarze finansów

Program szkolenia:

Szkolenie jednodniowe, podzielone tematycznie. Kurs prowadzony jest w języku polskim. Zajęcia trwają od godziny 9.00 do 17.00. W trakcie trwania szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.


Możliwe jest zorganizowanie szkolenia zamkniętego typu in-house, dopasowanego do potrzeb i wymagań oraz w terminie i w miejscu wskazanym przez Klienta.

Szczegółowy program dostępny jest na życzenie.
szkolenia@inwestycjealternatywne.pl

Termin szkolenia:

Częstotliwość organizacji szkolenia uzależniona jest od zapotrzebowania rynku oraz ilości zgłoszonych osób. Najczęściej szkolenie organizowane jest co dwa miesiące.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes