Szkolenie prowadzi ...

Tomasz Dacewicz

Z rynkiem kapitałowym związany od 1993 r. Obecnie jest głównym specjalistą ds. ryzyka rynkowego w Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Wcześniej pracował jako analityk w Centralnym Domu Maklerskim Banku Pekao SA, a następnie, przez siedem lat, jako zarządzający funduszami w ING Investment Management SA. Posiada certyfikat Financial Risk Manager.

Strategie opcyjne

Szkolenie jednodniowe, dla osób posiadających podstawą znajomość opcji, kładące nacisk zarówno na proste jak i zaawansowane strategie opcyjne. Szkolenie przedstawia sposoby budowy poszczególnych strategii opcyjnych, ich cechy charakterystyczne, wady, zalety oraz związane z nimi ryzyka.

Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Tematyka szkolenia:

  • Podstawowe pojęcia związane z opcjami
  • Strategie arbitrażowe
  • Parametry strategii spekulacyjnych
  • Strategie spekulacyjne

Główne cele:

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom charakteru strategii opcyjnych, polegających na inwestycji w odpowiednio ustrukturyzowany portfel opcji. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi strategiami arbitrażowymi, polegających na wykorzystaniu niepoprawnej wyceny rynkowej opcji w celu osiągnięcia zysku. W drugiej części szkolenia przedstawiono strategie spekulacyjne, czyli strategie, w których zakłada się wystąpienie określonego scenariusza rynkowego, np. wzrostu/spadku cen instrumentu bazowego, zmian wahliwości ceny itp.

Szkolenie przeznaczone dla:

  • Inwestorów
  • Doradców i konsultantów finansowych
  • Pracowników komórek skarbcowych
  • Wszystkich chętnych posiadających podstawową wiedzę związaną ze strategiami opcyjnymi
  • Osób świadomie kreujących swoją przyszłość w obszarze finansów

Program szkolenia:

Szkolenie jednodniowe. Kurs prowadzony jest w języku polskim. Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 17.00.

W trakcie trwania szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

Możliwe jest zorganizowanie szkolenia zamkniętego typu in-house, dopasowanego do potrzeb i wymagań oraz w terminie i w miejscu wskazanym przez Klienta.

Szczegółowy program dostępny jest na życzenie.                       szkolenia@inwestycjealternatywne.pl

Termin szkolenia:

Częstotliwość organizacji szkolenia uzależniona jest od zapotrzebowania rynku oraz ilości zgłoszonych osób. Najczęściej szkolenie organizowane jest co dwa miesiące.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes