Szkolenie prowadzi ...

Tomasz Dacewicz

Z rynkiem kapitałowym związany od 1993 r. Obecnie jest głównym specjalistą ds. ryzyka rynkowego w Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Wcześniej pracował jako analityk w Centralnym Domu Maklerskim Banku Pekao SA, a następnie, przez siedem lat, jako zarządzający funduszami w ING Investment Management SA. Posiada certyfikat Financial Risk Manager.

Wprowadzenie do instrumentów pochodnych

Szkolenie jednodniowe, oferujące uczestnikom nie mającym dotąd styczności z instrumentami pochodnymi możliwość zdobycia wiedzy związanej z wyceną, szacowaniem ryzyka oraz możliwością pewniejszego operowania na rynku instrumentów pochodnych.


Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Tematyka szkolenia:

 • Wstęp do instrumentów pochodnych i ich charakterystyka
 • Kontrakty terminowe
 • Opcje
 • Swapy
 • Kredytowe instrumenty pochodne

Główne cele:

 • Umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania i mechaniki instrumentów pochodnych.
 • Omówienie podstawowych pojęć oraz specyfiki poszczególnych klas instrumentów pochodnych, z położeniem nacisku na rozumienie zasad ich działania.
 • Przedstawienie przykładów zastosowań instrumentów pochodnych.
 • Ukazanie podstawowych zasad wyceny oraz ryzyka związanego z inwestycjami w instrumenty pochodne.

Szkolenie przeznaczone dla:

 • Dyrektorów finansowych
 • Menedżerów i specjalistów departamentów i działów ryzyka rynkowego
 • Specjalistów do spraw ryzyka inwestycji
 • Analityków rynków finansowych i kapitałowych
 • Kontrolerów finansowych w bankach
 • Doradców finansowych
 • Wszystkich osób świadomie kreujących swoją przyszłość w obszarze finansów

Program szkolenia:

Szkolenie jednodniowe prowadzone jest w języku polskim.

Zajęcia trwają od godziny 9.00 do 17.00

W trakcie trwania szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

Istnieje możliwość zorganizowania z tej tematyki szkolenia zamkniętego typu in-house, dopasowanego do potrzeb i wymagań oraz w terminie i w miejscu wskazanym przez Klienta.

Szczegółowy program dostępny jest na życzenie.
szkolenia@inwestycjealternatywne.pl

Termin szkolenia:

Grupy organizowane są w zależności od zapotrzebowania oraz ilości uczestników. Zwykle szkolenie odbywa się raz w miesiącu.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes