Szkolenie prowadzi ...

Aleksander Napołow

Absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji Finanse i Bankowość. Praca magisterska pod tytułem „Wycena akcji, zarządzanie portfelem akcji”. Posiada kilkuletnie doświadczenie na rynku walutowym oraz towarowym. Praktykę zdobywał na rynkach finansowych, także jako inwestor indywidualny na GPW w Warszawie. Specjalizuje się w analizie technicznej i fundamentalnej, a także w budowaniu strategii inwestycyjnych opartych na świecach japońskich oraz oscylatorach technicznych. Jako jeden z nielicznych analityków publikuje codzienne komentarze i analizy dotyczące rynku towarów zamieszczane na wielu portalach finansowych (‘rynek.net’, ‘waluty.com.pl’, ‘wp.pl’, ‘inwestycje.pl’). Współpracuje z redakcją TVN CNBC BIZNES oraz radiem TOK FM. Prowadzi szkolenia z zakresu analizy technicznej i strategii inwestycyjnych dla inwestorów oraz propaguje analizę techniczną wśród studentów uczelni międzynarodowych.
EKSPERT Z ZAKRESU: analizy towarów (ropa, złoto, miedź) oraz analizy walut.

Analiza techniczna - skuteczne narzędzie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Jednodniowy program szkoleniowy, dla osób pragnących poznać teorie analizy technicznej oraz zasady inwestowania w oparciu o analizę wykresów. Podczas szkolenia będzie kładziony nacisk na stronę teoretyczną jak i praktyczną.

 

Tematyka szkolenia:

 • Wstęp do analizy technicznej
 • Identyfikacja formacji (kontynuacji oraz odwrócenia trendu)
 • Prognozowania przeszłej ceny z pomocą liczb Fibonacci

Główne cele:

 • program umożliwia słuchaczom zdobycie praktycznej wiedzy z analizy technicznej
 • program przedstawia najistotniejsze elementy, z którymi spotykają się początkujący inwestorzy
 • program zapewnia rozwijanie wysoko cenionych i potrzebnych umiejętności w zakresie zarządzania portfelem
 • program oferuje osiągnięcie zaawansowanego poziomu wiedzy z analizy technicznej

Szkolenie przeznaczone dla:

 • Dyrektorów inwestycyjnych
 • Analityków rynków finansowych i kapitałowych
 • Kontrolerów finansowych
 • Pracowników działów finansowych
 • Menadżerów działów finansowych, zarządzania ryzykiem
 • Pracowników domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych
 • Prywatnych inwestorów giełdowych
 • Doradców finansowych
 • Studentów
 • Wszystkich osób świadomie kreujących swoją przyszłość w obszarze finansów

Program szkolenia:

Szkolenie organizowane jest zwykle w tygodniu, zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Kurs odbywa się w godzinach od 9.00 do 17.00. W trakcie trwania szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

Istnieje możliwość zorganizowania z tej tematyki szkolenia zamkniętego typu in-house, dopasowanego do potrzeb i wymagań oraz w terminie i w miejscu wskazanym przez Klienta.

Szczegółowy program dostępny jest na życzenie.
szkolenia@inwestycjealternatywne.pl

Termin szkolenia:

Zgłoszenie należy przesyłać najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Uwaga liczba miejsc na to szkolenie jest ograniczona!


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes