Szkolenie prowadzi ...

Michał Snopkowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku Finanse i Bankowość oraz Stosunków Międzynarodowych (Ekonomicznych). Jest wykładowcą w Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego „Olympus” w Warszawie jak również pracownikiem działu audytu ogólnego firmy z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych spółek m. in. z sektora produkcyjnego, wydawniczego, reklamowego, leasingowego. Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA oraz biegłego rewidenta. Specjalizuje się w wykładach z rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej oraz międzynarodowych standardów rachunkowości/międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

Czytanie sprawozdań finansowych

Dwudniowy program szkoleniowy dla osób, które chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu czytania bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.


Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Tematyka szkolenia:

  • Obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych
  • Zasady podstawy prawne rachunkowości
  • Elementy sprawozdań finansowych

Główne cele:

Program zaprojektowany został aby zapoznać osoby bez przygotowania finansowego, a współpracujące z działami finansowymi lub podejmujące decyzje na bazie danych finansowych z zasadami tworzenia i czytania sprawozdań finansowych. Szkolenie umożliwia łatwiejszą komunikację z pracownikami pionów finansowych. Program daje szansę na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu obowiązków i zasad raportowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Kurs przedstawia najistotniejsze kwestie, z którymi spotykają się osoby czytające sprawozdania finansowe oraz umiejętność oceny i zrozumienia informacji przedstawionych w różnych dokumentach finansowych.

Szkolenie przeznaczone dla:

  • Pracowników działów finansowych
  • Dyrektorów finansowych Księgowych
  • Osób prowadzących własną działalność gospodarczą
  • Wszystkich osób świadomie kreujących swoją przyszłość w obszarze finansów

Program szkolenia:

Szkolenie dwudniowe. Najczęściej prowadzone w tygodniu w godzinach od 9.00 do 17.00. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
W trakcie trwania szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

Możliwe jest zorganizowanie tego szkolenia w języku angielskim oraz jako szkolenia zamkniętego typu in-house, dopasowanego do potrzeb i wymagań oraz w terminie i w miejscu wskazanym przez Klienta.

Szczegółowy program dostępny jest na życzenie.
szkolenia@inwestycjealternatywne.pl

Termin szkolenia:

Szkolenie organizowane jest zwykle raz w miesiącu.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes