Szkolenia, Seminaria i Konferencje

Pierwszy w Polsce serwis finansowy, specjalizujący się w tematyce związanej z Inwestycjami Alternatywnymi, współpracujący z polskimi i zagranicznymi bankami oraz instytucjami finansowymi, pragnąc dzielić się z Państwem swoim doświadczeniem oraz wiedzą zaprasza na Szkolenia, Seminaria i Konferencje.

Dzięki współpracy z najlepszymi wykładowcami, ekspertami i certyfikowanymi specjalistami, dysponując autorskim materiałami, oferujemy jedne z najlepszych a zarazem unikalnych na rynku programów szkoleniowych z zakresu instrumentów pochodnych i strukturyzowanych, wyceny i zarządzania ryzykiem, analizy technicznej i finansowej.

W związku z rosnącymi wymaganiami rynku, zmieniającymi się trendami oraz stawianymi każdego dnia oczekiwaniami, staramy się znajdować najlepsze rozwiązania i w umiejętnysposób przekazywać je naszym Klientom.

Nasza charyzma, zaangażowanie i motywacja oraz zwracanie uwagi nawet na najmniejsze detale sprawia, że nasze oferty, programy i działania staramy się nieustannie doskonalić.

Mając na uwadze fakt, że największym potencjałem każdej firmy są jej pracownicy, stanowiący o wartości firmy i jej rozwoju, staramy się przekazać posiadaną wiedzę w pełni i rzetelnie - aby wyszkolić fachowca niezbędnego w każdej firmie.

Awanse uczestników naszych szkoleń, ich zadowolenie, podziękowania za zdobytą wiedzę oraz nowe umiejętności, jak i często nowe pomysły, które narodziły się po uczestnictwie w naszych programach, są dla nas największą nagrodą!!!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.Szkolenia

Psychologia inwestowania

Szkolenie jednodniowe, przedstawiające podstawowe osiągnięcia finansów behawioralnych, w szczególności wpływu emocji, sposobów formułowania oczekiwań i preferencji inwestorów w odniesieniu do podejmowanych przez nich decyzji.


Wyślij zgłoszenie

Opcje egzotyczne i instrumenty strukturyzowane

Szkolenie jednodniowe, specjalistyczne, intensywne. Wcześniejsza znajomość tej tematyki nie jest wymagana.


Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Wprowadzenie do instrumentów pochodnych

Szkolenie jednodniowe, oferujące uczestnikom nie mającym dotąd styczności z instrumentami pochodnymi możliwość zdobycia wiedzy związanej z wyceną, szacowaniem ryzyka oraz możliwością pewniejszego operowania na rynku instrumentów pochodnych.


Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Czytanie sprawozdań finansowych

Dwudniowy program szkoleniowy dla osób, które chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu czytania bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.


Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Analiza sprawozdań finansowych

Jednodniowy program szkoleniowy, dla osób posiadających już podstawy tworzenia sprawozdań finansowych.
 
 

Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Analiza techniczna - skuteczne narzędzie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Jednodniowy program szkoleniowy, dla osób pragnących poznać teorie analizy technicznej oraz zasady inwestowania w oparciu o analizę wykresów. Podczas szkolenia będzie kładziony nacisk na stronę teoretyczną jak i praktyczną.

 

  Do początku  1 | 2  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes