Szkolenia finansowe

Szkolenia dostępne dla wszystkich, pragnących świadomie kreować swoją przyszłość w obszarze finansów. Podczas szkolenia uczestnicy pochodzący z różnych branż, firm, regionów i pełniący podobne stanowiska będą mogli wymieniać doświadczenia, dzielić się swoją wiedzą i praktyką, oraz rozmawiać o swoich spostrzeżeniach. Dzięki małej ilości osób w grupie (maksymalnie 15 osób), na szkoleniu jest czas na pytania i analizę konkretnych przypadków występujących w firmach uczestników szkolenia.

Masz pytania. Napisz do nas szkolenia@inwestycjealternatywne.pl

Szkolenia

Psychologia inwestowania

Szkolenie jednodniowe, przedstawiające podstawowe osiągnięcia finansów behawioralnych, w szczególności wpływu emocji, sposobów formułowania oczekiwań i preferencji inwestorów w odniesieniu do podejmowanych przez nich decyzji.


Wyślij zgłoszenie

Opcje egzotyczne i instrumenty strukturyzowane

Szkolenie jednodniowe, specjalistyczne, intensywne. Wcześniejsza znajomość tej tematyki nie jest wymagana.


Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Wprowadzenie do instrumentów pochodnych

Szkolenie jednodniowe, oferujące uczestnikom nie mającym dotąd styczności z instrumentami pochodnymi możliwość zdobycia wiedzy związanej z wyceną, szacowaniem ryzyka oraz możliwością pewniejszego operowania na rynku instrumentów pochodnych.


Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Czytanie sprawozdań finansowych

Dwudniowy program szkoleniowy dla osób, które chcą nabyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu czytania bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.


Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Analiza sprawozdań finansowych

Jednodniowy program szkoleniowy, dla osób posiadających już podstawy tworzenia sprawozdań finansowych.
 
 

Zadaj pytanie lub wyślij zgłoszenie

Analiza techniczna - skuteczne narzędzie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Jednodniowy program szkoleniowy, dla osób pragnących poznać teorie analizy technicznej oraz zasady inwestowania w oparciu o analizę wykresów. Podczas szkolenia będzie kładziony nacisk na stronę teoretyczną jak i praktyczną.

 

  Do początku  1 | 2  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes