Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.
Autor wywiadu

Redakcja serwisu

Wywiad z ...

Przemysław Guberow

Dyrektor departamentu produktów inwestycyjnych
Noble Bank

Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

IA RSS - Wywiady

2008 zdecydowanie będzie należeć do produktów strukturyzowanych

31 marca 2008 r.

O dreszczyku emocji związanym z inwestowaniem na rynkach finansowych przy jednoczesnej gwarancji zwrotu kapitału rozmawiamy z Przemysławem Guberowem, dyrektorem ds. produktów inwestycyjnych w Noble Bank.

IA: Czy podziela Pan pogląd, iż 2008 rok będzie należał do produktów strukturyzowanych?

PG: Rok 2008 zdecydowanie będzie należeć do produktów strukturyzowanych. W sytuacji niepewności na rynkach finansowych popularność tego typu inwestycji jest zrozumiała. Dostępne obecnie w Polsce rozwiązania są na najwyższym światowym poziomie – co też nie pozostaje bez wpływu na popularność tych ofert.
Warto jednak pamiętać, że większość inwestorów akceptuje wyłącznie niskie ryzyko inwestycyjne.
Z tej perspektywy można więc powiedzieć, że tak duże zainteresowanie produktami bardzo agresywnymi w roku 2007 było nienaturalne.

IA: Co Pana zdaniem w głównej mierze wpływa na atrakcyjność produktów strukturyzowanych, co może przyciągnąć do nich potencjalnego inwestora, który w wyniku ostatnich spadków stracił część swoich oszczędności?

PG: Wymieniłbym kilka argumentów, z których najważniejszy jest oczywiście ten dotyczący możliwość zagwarantowania klientowi zwrotu 100 proc. kapitału. Poza tym, istotne są również: brak konieczności bieżącego zarządzania, niskie koszty oraz dostęp do bardzo wyrafinowanych strategii i rynków.

IA: Jak bezpieczne są produkty strukturyzowane?

PG: Oceniam produkty strukturyzowane jako jedynie nieznacznie bardziej ryzykowne od lokat bankowych jeśli „opakowanie” produktu przygotowuje renomowany ubezpieczyciel (najlepiej z wysokim ratingiem).
W większości produktów ryzyko inwestora w praktyce ogranicza się do tego, że inwestycja nie przyniesie mu żadnego zysku. Chociaż ostatnio pojawiają się produkty gwarantujące znaczący zwrot – nawet w wypadku braku wypracowanego zysku przez samą strategię inwestycyjną.

IA: Jakie podstawowe zmienne bierze się pod uwagę konstruując taki produkt?

PG: Najważniejszą kwestią jest i zawsze pozostanie atrakcyjność strategii inwestycyjnej. Musi ona dawać bardzo duże szanse na pokaźny zysk dla klienta oraz być ciekawą propozycją, wpasowującą się
w portfel inwestora. Następną kwestią jest cena, jaką producent musi zapłacić za daną strategię, która niestety może być niekiedy czynnikiem blokującym. Na szczęście wysoka atrakcyjność strategii nie zawsze idzie w parze z wysoką ceną. Oczywiście produkt powinien być także możliwy do zrozumienia dla klienta.

IA: O jaki instrument, rynek oparty może być produkt strukturyzowany, czy może zawierać
w sobie więcej niż jeden?

PG: Śmiem twierdzić, że produkt strukturyzowany może być oparty praktycznie o dowolny instrument, jeśli tylko jakikolwiek bank inwestycyjny jest w stanie go wycenić, a parametry produktu pozwalają go kupić. To jedna z najwspanialszych rzeczy w inwestycjach strukturyzowanych, w wypadku których fantazja tworzącego może być praktycznie nieograniczona. Oczywiście tę fantazję weryfikują klienci, zainteresowani jedynie takimi produktami, które można zrozumieć. Inwestor powinien wierzyć
w strategię inwestycyjną leżącą u podstaw produktu.

IA: Jakie są formy prawne takich produktów i które Pańskim zdaniem są najbardziej atrakcyjne dla przeciętnego człowieka?

PG: Jeśli chodzi o formę prawną produktu strukturyzowanego, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest polisa na życie. Daje ona obecnie możliwość uniknięcia tzw. podatku Belki. Koszty związane
z polisą są w tym wypadku niskie, zaś korzyści dla Klienta wyraźne. Niestety wadą takiego rozwiązanie jest brak możliwości zainwestowania w ten sposób pieniędzy przez osoby prawne. Inne formy, choć czasami umożliwiają obrót takimi produktami na rynku wtórnym w kontekście korzyści dla klienta, dają tylko iluzoryczne korzyści. Trzeba bowiem pamiętać, że w wypadku praktycznie wszystkich produktów na rynku z gwarancją kapitału, kapitał jest gwarantowany dopiero w momencie zakończenia produktu. W trakcie okresu jego trwania, inwestor narażony jest na utratę kapitału
w stopniu podobnym, jak chociażby w wypadku inwestycji w fundusze.
 


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes