Komentuje ...

Redakcja serwisu

Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

IA RSS - Komentarze rynkowe

Przebudzenie rynku kukurydzy

24 października 2009 r.

Przebudzenie rynku kukurydzy

W ciągu ostatnich tygodni wyraźnie daję o sobie znać kukurydza. Ceny kontraktów terminowych tego produktu rosną nieprzerwanie od wielu dni i 22.10.2009r. osiągnęły ponad 4,00 USD/Bu. Od miesiąca rośnie też liczba otwartych pozycji na Chicago Mercantile Exchange.

Powodów wzrostów cen tego surowca może być kilka. Najważniejsze z nich to osłabienie dolara i wzrosty cen ropy naftowej (które niejako, również są pośrednim skutkiem wahań na rynku walutowym). Od wielu miesięcy widać wyraźną korelację na tych rynkach. Wynika to z tego, iż kukurydza staje się kolejnym surowcem branym pod uwagę w kontekście biopaliw. Dodatkowe wsparcie dla wzrostów cen mogły też stanowić deszczowe prognozy pogody na półkuli południowej.

W Stanach Zjednoczonych produkcja i konsumpcja kukurydzy rośnie od ponad 10 lat, jednak to co ma tu decydujące znaczenie to fakt, iż wzrost konsumpcji jest spowodowany w dużej mierze popytem ze strony rynku paliw. Obecnie na produkcję biokomponentów przeznacza się tylko w samych USA około 4mln bu kukurydzy, co stanowi około 35% całej konsumpcji, podczas gdy jeszcze w 2000 roku był to znikomy procent. Co więcej, wszystko wskazuje na to, iż ta tendencja się utrzyma. Analitycy z Agricultural Marketing Resource Center (AgMRC) w Iowa State University przewidują, iż w ciągu trzech lat popyt na etanol otrzymywany z kukurydzy przewyższy popyt ze strony rynku żywnościowego. Sugeruje to, iż ceny kukurydzy i etanolu, będą w coraz większym stopniu uzależnione od cen paliw. Warto dodać, iż rok 2009 może być pierwszym od wielu, w którym popyt przewyższy produkcję, jednak stany magazynowe pozwolą pokryć nadwyżkę.

źródło: www.Stooq.pl

Od strony technicznej również wygląda to dobrze. Przełamany został opór na poziomie 380USD/bu z początku sierpnia, co wraz z powstałą w pierwszych dniach października luką może świadczyć o początkowej fazie trendu wzrostowego. Do tego dodajmy, iż cena z baryłkę ropy naftowej przekracza 80USD, co jest dobrym prognostykiem dla cen kukurydzy w średnim terminie.

 


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes