Komentuje ...

Redakcja serwisu

Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

IA RSS - Komentarze rynkowe

Inwestorzy uważnie obserwują strukturę kapitałową spółek

11 października 2009 r.

Inwestorzy uważnie obserwują strukturę kapitałową spółek

Największy od czasu II wojny światowej kryzys narobił bardzo dużo zamieszania w polityce finansowej przedsiębiorstw. Zmienia to również optykę inwestorów. Z tego pozornego zamieszania można wygenerować atrakcyjne zyski.

Kryzys w USA wybuchł w sferze kredytów paraliżując strumień kapitału płynący z banków. Niemniej tam też ucierpiał w dużej mierze obszar obligacji w obszarze strukturyzowanym – w szczególności Asset Backed Commercial Papers, których emisje na przestrzeni ostatniego kwartału 2007 roku zmniejszyły się o 50%.


Zarządzający finansami w spółkach mieli zatem niezwykle twardy orzech do zgryzienia: najpierw jakoś przetrwać najsilniejszą fazę turbulencji, a później skutecznie zmodyfikować strukturę finansowania. W efekcie wzrosło bardzo mocno zainteresowania obligacjami długoterminowymi (rolowanie papierów krótkoterminowych w tych warunkach rynkowych straciło sens). Podejmowano w bardzo wielu przypadkach również kroki, w których emisja obligacji służyła spłacaniu kredytów bankowych – było to tańsze rozwiązanie.


Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ostrożnie należy interpretować zjawiska tzw. delewarowania banków, co negatywnie rzutować może na przyszłość gospodarki. Należy brać pod uwagę, że część zobowiązań zmienia po prostu formę.


Inwestorzy byli w ostatnich kilku miesiącach zachwyceni warunkami nowych emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji było znaczne, lecz dla spółek relatywnie korzystniejsze niż zadłużenie w banku (które ponadto było poddawane ryzyku wypowiedzenia umowy wynikającej z kłopotów płynnościowych banków). Od początku bieżącego roku emisje długoterminowych obligacji przedsiębiorstw w gospodarkach rozwiniętych wzrosły o ok. 13 %.


Sytuacja znowu się jednak zmienia, wraz z poprawą ogólnorynkowego klimatu. Obecnie dyrektorzy finansowi spółek coraz częściej zerkają na możliwość emisji akcji, ponieważ inwestorzy są bardziej skłonni do alokowania środków właśnie w te instrumenty. Z perspektywy wiarygodności spółki (m.in. silnego bilansu), takie wzmocnienie w nachodzących miesiącach może być kluczowe. Inwestorzy z dużym prawdopodobieństwem nadal faworyzować będą spółki stabilne kapitałowo, a wielu analityków sugeruje, że to ostatni dzwonek na dobre emisje akcji, zanim nadejdzie przeplatany euforią i silnymi niepokojami 2010 rok. Warto przy tym obserwować spółki podejmujące się odkupów akcji. Wiele z nich, pomimo bardzo trudnych czasów zgromadziło potężne zasoby gotówki i ich zarządy będą skłonne emitować nowe pozytywne impulsy poprzez operacje buy-back. Analitycy są zgodni, że ostatnie miesiące 2009 roku mogą być obfite w nowe emisje akcji (w szczególności w USA). W tym roku amerykańskie spółki pozyskały ok. 160 mld USD, z czego jedynie 70 mld USD dotyczy spółek niefinansowych. Zaległości te z pewnością będą szybko nadrabiane.


Choć konkurencyjne emisjom akcji emisje obligacji nie będą jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy tracić na konkurencyjności, to należy liczyć się z tym, że w 2010 roku przedsiębiorstwa będą kontynuować procesy delewarowania. To ponownie faworyzuje emisje akcji. Niemniej to też bardzo dobry sygnał dla posiadaczy już wyemitowanych papierów dłużnych, tym bardziej jeżeli nie mają oni zamiaru ich trzymać do terminu wykupu. Wzrost stabilności finansowej emitenta poprzez wzmocnienie kapitałów własnych jest silnym argumentem wzrostowym dla cen obligacji.

Tak silne przekształcanie struktury finansowania korporacji z pewnością nie zostanie pominięte przez fundusze hedgingowe. Warto zatem obserwować, które z nich aktywne są w tym temacie (najczęściej to tzw. Credit Hedge Funds). Te specjalistyczne fundusze to najlepsza obecnie metoda czerpania korzyści z  egzotycznych strategii bazującej na tym, jak zorganizowane są pasywa przedsiębiorstw.
 


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes