Autor publikacji

Marcin Krasnoń

redaktor naczelny Structus.pl

Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

IA RSS - Artykuły

Produkty strukturyzowane na WGPW

31 sierpnia 2009 r.

Produkty strukturyzowane na WGPW

Pierwszy produkt strukturyzowany, wyemitowany przez Deutsche Bank AG w postaci obligacji strukturyzowanej, pojawił się w obrocie giełdowym na GPW 25 sierpnia 2006 roku. Obecnie na parkiecie notowanych mamy 65 struktur, a w rekordowym w tym roku lutym obrót nimi wyniósł ponad 33 mln złotych.

Do końca 2006 r. nastąpiła jeszcze jedna emisja. Na ostatniej sesji w grudniu 2007 r. notowanych było już 12 produktów, zaś po 12 miesiącach, największym jak do tej pory rocznym rozkwicie rynku, na warszawskiej giełdzie można było już kupić 46 struktur, z których 10 zostało wyemitowanych w postaci obligacji, a 36 jako certyfikaty strukturyzowane. Na koniec lipca tego roku liczby te wyniosły odpowiednio 15 i 50.

Widać zatem, że nawet sytuacja na globalnych parkietach nie wpłynęła znacząco na liczbę nowych emisji. Wynikać to może z tego, że certyfikaty lub obligacje strukturyzowane mogą być wyśmienitą inwestycją zarówno na wyjątkowo trudne czasy, jak i podczas hossy, gdyż poza ekspozycją na wybrane rynki mogą gwarantować zwrot zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji. Istnieje jeszcze jeden, istotny argument przemawiający za dalszym rozwojem rynku produktów strukturyzowanych na GPW, nawet w trakcie niekorzystnej koniunktury. Chodzi o problem banków z uzyskaniem taniego finansowania na rynku międzybankowym. Alternatywnym rozwiązaniem jest więc emisja produktów strukturyzowanych, która pozwala uzyskać instytucjom finansowym stosunkowo tani pieniądz.

Struktura strukturze nierówna


Na GPW notowane są produkty strukturyzowane w postaci obligacji i certyfikatów strukturyzowanych. Każdy produkt ma Prospekt bazowy i Warunki emisji, w których emitent określa jego formę prawną oraz szczegółowe zasady działania.

Obligacje strukturyzowane notowane są na rynku równoległym GPW (segment rynku przeznaczony dla papierów o niższej płynności) w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym fixingiem. Oznacza to, że cena danego papieru jest obliczana tylko dwukrotnie w czasie dnia (podczas fixingów). Harmonogram sesji dla tego produktu jest identyczny jak dla wszystkich instrumentów notowanych w tym systemie. Notowania obligacji strukturyzowanych podawane są w postaci nazw skróconych składających się z 9 znaków (dwie pierwsze litery to skrót nazwy emitenta, trzy kolejne - skrót nazwy produktu, następne cztery cyfry - data zapadalności). Obligacje strukturyzowane notowane na naszej giełdzie charakteryzują się dłuższym potencjalnym horyzontem czasu inwestycji, mają też gwarancję wypłaty 100 proc. wartości nominalnej w dacie wykupu.

  Drukuj  Drukuj  
 | 1 | 2 | 3 | 4 | Dalej  Dalej

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes