Capped Floater Note

Produkt strukturyzowany połączony z rynkiem stopy procentowej (Interest Rate Linked Notes, IRLN) jest instrumentem przeznaczonym dla inwestorów chcących poprawić wyniki inwestycyjne, zainteresowanych jednocześnie ochroną zainwestowanego kapitału. Interes Rate Linked Note jest instrumentem dłużnym, którego zwrot uzależniony jest od wyników podłączonych aktywów (underlying assets).

Aktywa od wyników, których uzależniony jest zwrot z tego rodzaju inwestycji to indeksów stóp procentowych takich jak LIBOR, WIBOR czy notowania obligacji skarbowych. IRLN w dacie zapadalności wypłaca kupon, jeżeli spełnione są założone warunki osiągnięcia lub utrzymywania się poziomu stóp procentowych. W przypadku, kiedy założenia nie zostały osiągnięte inwestorowi zwraca się zainwestowany nominał.

Wiele instrumentów typu Interst Rate Linked Notes nie znajduje się w obrocie na rynkach wtórnych, a ich konstrukcja zakłada raczej trzymanie ich do terminu zapadalności niż wcześniejsze wyjście z inwestycji. Zdarza się jednak, że wystawiający lub organizujący emisję skupia (buy back) wyemitowane instrumenty. W takim przypadku należy pamiętać, że cena wykupu jest często niższa niż zainwestowana kwota.

Przykłady i opis poszczególnych instrumentów znajdą Państwo pod linkami zamieszczonymi powyżej.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes