Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Struktury powiązane z rynkiem walutowym

Produkty strukturyzowane połączone z rynkami walutowymi (Currency Linked Notes, CLN) są instrumentami, których zwrot oraz zapadalność są zależne od wyników osiąganych przez pojedynczą walutę lub koszyk walut włączony do strategii. Charakteryzują się również całkowitą lub częściową gwarancją kapitału. Horyzont inwestycyjny zazwyczaj zawiera się w przedziale od 1 do 3 lat. W zależności od struktury, płatności z tego rodzaju instrumentów mogą odbywać się miesięcznie, kwartalnie, co pół roku lub, jak w większości przypadków, tylko w dacie zapadnięcia.

Wiele instrumentów typu Currency Linked Notes nie znajduje się w obrocie na rynkach wtórnych, a ich konstrukcja, jak wspomnieliśmy wyżej, zakłada raczej trzymanie ich do terminu zapadalności niż wcześniejsze wyjście z inwestycji. Zdarza się jednak, że wystawiający lub organizujący emisję skupia (buy back) wyemitowane instrumenty. W takim przypadku należy pamiętać, że cena wykupu jest często niższa niż zainwestowana kwota.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes