Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Struktury powiązane z cenami akcji bądź indeksami

Produkt strukturyzowany połączony z cenami akcji lub indeksami (Equity Linked Notes, ELN) jest instrumentem dłużnym, zazwyczaj obligacją, który różni się od tradycyjnego instrumentu dłużnego tym, że jego wypłata uzależniona jest od podłączonej pod niego akcji, koszyka akcji lub indeksu. Typowy ELN gwarantuje zainwestowany kapitał w momencie jego zapadalności.

Zazwyczaj wypłata z tego rodzaju produktu to zainwestowana kwota, pomnożona przez wzrost wartości podłączonego instrumentu, pomnożona przez specyficzną dla konkretnego produktu stopę partycypacji (participation rate). Dla przykładu, jeżeli w czasie trwania inwestycji wartość podłączonego aktywa wzrośnie o 50% a stopa partycypacji wynosi 80%, to inwestor za każde zainwestowane 100 PLN otrzyma 140 PLN (100 PLN x 0.5 x 0.8). Jeżeli wartość aktywa nie zmieni się lub spadnie inwestor dzięki gwarancji kapitału nadal otrzymuje zainwestowane 100 PLN.

Equity Linked Notes mogą być kombinacją obligacji zerokuponowej i opcji na akcje, koszyk akcji lub indeks giełdowy. W niektórych przypadkach mechanizm wypłaty jest bardziej skomplikowany i przypomina opcję egzotyczną.

Wiele instrumentów typu Equity Linked Notes nie znajduje się w obrocie na rynkach wtórnych, a ich konstrukcja zakłada raczej trzymanie ich do terminu zapadalności niż wcześniejsze wyjście z inwestycji. Zdarza się jednak, że wystawiający lub organizujący emisję skupia (buy back) wyemitowane instrumenty. W takim przypadku należy pamiętać, że cena wykupu jest często niższa niż zainwestowana kwota.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes