Szkolenie prowadzi ...

Tomasz Dacewicz

Z rynkiem kapitałowym związany od 1993 r. Obecnie jest głównym specjalistą ds. ryzyka rynkowego w Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Wcześniej pracował jako analityk w Centralnym Domu Maklerskim Banku Pekao SA, a następnie, przez siedem lat, jako zarządzający funduszami w ING Investment Management SA. Posiada certyfikat Financial Risk Manager.

Psychologia inwestowania

Szkolenie jednodniowe, przedstawiające podstawowe osiągnięcia finansów behawioralnych, w szczególności wpływu emocji, sposobów formułowania oczekiwań i preferencji inwestorów w odniesieniu do podejmowanych przez nich decyzji.


Wyślij zgłoszenie

Tematyka szkolenia:

Główne cele:

Racjonalność i obiektywna ocena sytuacji są kluczem do osiągania sukcesów w inwestowaniu na rynkach finansowych. Jednak wpływ emocji, czy błędy w ocenie rzeczywistości, przykładowo trudności w intuicyjnym zrozumieniu ryzyka sprawiają, że zachowania nawet doświadczonych inwestorów ludzi są dalekie od racjonalności. Ekonomia behawioralna, będąca połączeniem psychologii, socjologii i ekonomii, stara się identyfikować systematyczne odchylenia od racjonalności obserwowane przy podejmowaniu decyzji przez podmioty ekonomiczne.

Szkolenie przeznaczone dla:

Program szkolenia:

Szkolenie jednodniowe prowadzone jest w języku polskim.

Zajęcia trwają od godziny 9.00 do 17.00

W trakcie trwania szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

Istnieje możliwość zorganizowania z tej tematyki szkolenia zamkniętego typu in-house, dopasowanego do potrzeb i wymagań oraz w terminie i w miejscu wskazanym przez Klienta.

Szczegółowy program dostępny jest na życzenie.
szkolenia@inwestycjealternatywne.pl

Termin szkolenia:

Grupy organizowane są w zależności od zapotrzebowania oraz ilości uczestników. Zwykle szkolenie odbywa się raz w miesiącu.