Autor wywiadu

Redakcja serwisu ipo.pl Rafał Pałgan

http://www.ipo.pl www.ipo.pl

Wywiad z ...

Piotr Kędra

Dyrektor w Advent International

IA RSS - Wywiady

Kryzys finansowy a VC - Advent International

28 stycznia 2009 r.

Kryzys finansowy a VC - Advent International

Jaki wpływ na fundusze wysokiego ryzyka ma obecny kryzys? Czy ich popularność wzrośnie czy też spadnie? O tych jak i innych aspektach Venture Capital rozmawiamy Piotrem Kędrą, dyrektorem w Advent International.

Jakie mogą być skutki kryzysu gospodarczego, którego właśnie doświadczamy, dla branży VC/PE?

- Obecny kryzys płynności powoduje, że finansowanie jest bardzo trudno dostępne. W takiej sytuacji fundusze stanowią jedną z niewielu alternatyw. Spodziewamy się więc sporej aktywności funduszy w najbliższych latach w Polsce i regionie, zwłaszcza funduszy, które tak jak Advent dysponują dużym kapitałem na inwestycje oraz mają długą historię działalności i międzynarodowy zespół, który pamięta poprzednie kryzysy i na każdą potencjalną inwestycję patrzy w szerszej perspektywie. Co więcej, myślę, że firmy, w których są inwestorami fundusze private equity, które, tak jak Advent, zakładają aktywne angażowanie się w spółki portfelowe, powinny sobie radzić zdecydowanie lepiej niż konkurencja.

- Czy można stwierdzić, że era prosperity funduszy skończyła się wraz z nadejściem recesji do największych gospodarek świata? A może jest zgoła odmiennie to znaczy wraz z nadejściem recesji pojawiła się nowa szansa do spektakularnych przejęć oraz szybkiego rozwoju?

- Gospodarki są cykliczne. Jest to fakt, o którym ludzie często zapominają. Advent inwestuje od 1984, również w regionach takich jak Ameryka Łacińska, których poszczególne kraje są notorycznie nękane przez kryzysy walutowe, gospodarcze i polityczne. Jak pokazuje nasze doświadczenie nawet w takich warunkach private equity może skutecznie funkcjonować. Jeżeli ktoś wymyśli jakąś alternatywę dla inwestycji prywatnych pieniędzy w spółki niepubliczne, bo tym głównie zajmują się fundusze private equity, to sektor będzie zagrożony. Na razie takiej alternatywy nie ma. To czy się pojawią transakcje będzie zależało od tego czy, albo raczej kiedy, sprzedający zaakceptują nowe, niższe poziomy wycen.

- Jaką strategię działania obrał Advent International w związku z pogarszającą się koniunkturą w gospodarce oraz na giełdzie? Planują Państwo nowe przejęcia, czy też zawieszają póki co działalność inwestycyjną?

- O ile w Europie Zachodniej wyceny transakcyjne zostały w dużej mierze napompowane przez dużą dostępność kredytu bankowego, to w Polsce poziomem odniesienia do wycen był rynek giełdowy. Miało to dwie konsekwencje: po pierwsze, nawet jeżeli właściciel rozważał sprzedaż spółki, fundusze private equity nie były konkurencyjne w stosunku do wygórowanej wyceny giełdowej; po drugie, w transakcjach, w których fundusze obejmowały mniejsze pakiety, przedsiębiorcy uważali, że zaproponowanie giełdy jako jedynej formy wyjścia funduszy z inwestycji jest wystarczające. Gorsza koniunktura na giełdzie powinna spowodować urealnienie oczekiwań sprzedających, co w długim okresie ożywi rynek transakcyjny. Strategia Adventu zakłada inwestowanie w różne sektory gospodarki, a nasze doświadczenie z innych rynków pozwala nam patrzeć również na sektory mocno cykliczne. W ostatnich dwudziestu latach Advent zainwestował w ponad 500 spółek na świecie i trudno jest znaleźć sektor, w którym nie mamy doświadczenia. Właśnie to doświadczenie pozwala nam patrzeć zarówno na przypadki restrukturyzacyjne jak i na możliwości dofinansowania przedsiębiorstw, które będą chciały wykorzystać chwilę słabości swoich konkurentów do budowania swojej pozycji, wbrew cyklowi gospodarczemu. Minimalna wielkość inwestycji to około 100 mln złotych.

Jakiś czas temu, pojawiły się w prasie zagranicznej artykuły o nadejściu nowej ery dla funduszy VC/PE a co za tym idzie zmianie modelu zarządzania firmą inwestycyjną, podobnie jak to się ma w przypadku banków inwestycyjnych. Czy Advent International również planuje jakieś zmiany w swojej polityce organizacyjnej?

- Advent jest graczem globalnym, jedną z największych na świecie grup private equity i jednym z pionierów rynku private equity. Globalne zasoby i doświadczenie w połączeniu z obecnością na lokalnych rynkach to bardzo mocne atuty. Dzięki nim, pewne procesy w gospodarce jesteśmy w stanie zauważyć z wyprzedzeniem, dzięki czemu naszym spółkom portfelowym łatwiej jest konkurować. To bardzo skuteczny model.

- Czy Advent International planuje, w najbliższym czasie, upublicznienie którejś ze spółek znajdujących się w jego portfolio?

- Biorąc pod uwagę obecną koniunkturę giełdową, w najbliższym czasie nie.